Wismari Haigla

psühhiaatriahaigla

Üldandmed

Registreerimine polikliinikusse: 662 1068 (E-R kell 8.00-18.00)

 

Registreerimine haiglaravile ja valvearst: 662 1093 (8.00 - 18.00)

 

Wismari Haigla on ainus psühhiaatriahaigla Eestis, mis on peamiselt keskendunud sõltuvushäiretega inimeste ravimisele. Siiski ravime ka muid, peamiselt mittevaimuhaiguslikke, psüühikahäireid. Haigla loodi 25 aastat tagasi ning algselt kandis see Tallinna Vabariikliku Narkoloogiadispanseri nime. Kogu oma tegevuse vältel on haigla asunud väga vaikses ja rahulikus piirkonnas – Wismari tänaval Tallinna kesklinnas Falgi pargi servas.

 

Haiglas on polikliiniline osakond ja 25 voodikohaga statsionaarne osakond, kus on ööpäevaringne valvepersonal. Hetkel töötab meil 5 psühhiaatrit ja 2 psühholoogi. Selleks et meie teenus oleks võimalikult hea ja ravi tulemuslik, on meie meditsiinipersonal hästi koolitatud, suurte kogemustega, hoolas ja sõbralik.

 

Patsiente on meil aastas ligikaudu 5 000. Neist 3 000 pöördub vastuvõtule meie polikliinikusse ja 2 000 tuleb haiglaravile. Vastuvõtule tulemiseks ei ole vaja saatekirja.

 

Soovime, et kõik abivajajad saaksid parimat ravi. Tagame diagnoosi ja ravi puudutava teabe saladuses pidamise vastavalt seadustele ning tasudes oma ravi eest ise, võite soovi korral pöörduda meie poole ka anonüümselt pseudonüümi kasutades.